abc Osnove računara - Pripremni test bez slika

Pitanje broj: 1

BACKUP / BACKUP se odnosi na:
Kopiranja slika i muzike
Kopiranje računarskih podataka i programa
Kopiranje slika
Kopiranje programa