abc Osnove računara - Test 1. i 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 28/05/2024 10:57:19
Trajanje: 0/0 0:0:0

Binaran broj ima samo vrijednosti:
0-4
0-3
0-1
0-2
Nije tačan ni jedan odgovor