abc Osnove računara - Test 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 16/10/2021 03:24:26
Trajanje: 0/0 0:0:0

Kućište računara sadrži:
Štampač /PRINTER/
Matičnu ploču /MOTHER BOARD/
Miš
Skener