abc Osnove računara - Test 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 16/10/2021 03:53:38
Trajanje: 0/0 0:0:0

Sadržaj ROM memorije se ______ brisati:
može
ponekad može
ne može