abc Osnove računara - Test 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 25/05/2024 12:23:25
Trajanje: 0/0 0:0:0

Male dimenzije a velik kapacitet su doprinijele da se danas najčešće koristi ________ kao vanjska memorija:
STICK.
DVD.
CD.
ZIP.
Disketa.