abc Osnove računara - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 28/05/2024 09:42:53
Trajanje: 0/0 0:0:0

Izbor aktivnosti se najčešće izvodi:
Tastaturom
Mišem