abc Osnove računara - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 16/10/2021 01:56:01
Trajanje: 0/0 0:0:0

Miš može biti optički?
Ništa od nabrojanog
Ne
Nikad
Da