abc Osnove računara - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 25/05/2024 10:54:00
Trajanje: 0/0 0:0:0

Šta radite kad mijenjate sadržaj dokumenta:
Drag
Edit
Click
Menu