abc Osnove računara - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 25/05/2024 11:43:22
Trajanje: 0/0 0:0:0

USB je dio imena:
DVD
Fleš stik
disketa
CD