abc Osnove računara - Pripremni test sa slikama

Pitanje broj: 1

Kako se zove pritisak primarnog tastera miša:
Drag and Drop
Right Click
Drag
Click