abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Grafički formati

 

Pod formatom grafičkog fajla podrazumijevamo način na koji se informacija o slici organizuje u fajlu

Vrste grafičkog prikaza mogu biti: vektorski i rasterski.

Vektorska grafika /VECTOR GRAPHICS, VECTOR IMAGES/ je način prikaza slike korištenjem geometrijskih oblika: tačaka, linija, kriv i poligona. Ovo se izvodi na osnovu osnovih matematičkih jednačina. Objekti kreirani u vektorskoj grafici su imuni na promjenu veličine. Aplikacije koje koriste vektorsku grafiku Corel Draw.

Rastarska grafika /BITMAP IMAGES/ se sastoji od tačaka na ekranu ili papiru. Slika se formira od skupine tačaka koje ćine cjlinu. Promjenom veličine kod rasterske grafike se gubi kvalitet slike. Rasterska grafika izgleda najbolje kad se prikazuje ili štama u originalnoj veličini

Promjena veličine slike je RESIZE.

Pri promjeni veličine bitmapirane slike se pojavljuje nazubljenost.

Rasterska slika: različiti nivoi uvečanja.

Vektorksa slika: različiti nivoi uvečanja.

Hypermedia sistem može da kombinuje tekst, brojeve, grafiku, animacije, zvuk, muziku i linkovane dokumente

Index