abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Percepcija svjetlosti

 

Svjetlost je elektromagnetno zračenje.

Talasna dužina (frekvencija) signala određuje boju.

Amplituda određuje intenzitet svjetla.

Miješanje boja

Dodaje svjetlost na tamnu podlogu /Aditivno/
Primarne aditivne boje :

  • crvena - R /RED/,
  • zelena - G /GREEN/,
  • plava - B /BLUE/

RGB (Red Green Blue) se odnosi na sistem boja.

Izbor boje kod računarskih aplikacija se izvodi:

  • izborom boje
  • upisom vrijednosti boje

Pigmentima blokira bijelu svjetlost /Subtraktivno
Primarne subtraktivno boje:

  • Ljubičasta /MAGENTA/
  • Žuta /YELLOW/,
  • Cijan - /CYAN/

CMYK je skraćenica: Cyan, Magenta, Yellok & blacK i odnosi se na sistem boja.

Piksel
Rasterizacija: digitalizacija slike; pretvaranje kontinuirane slike u mrežu piksela
Piksel /PIXEL/ – skraćenica od /PICture ELement/

Dubina boje.

Svaki pikesel ima svoju boju. Boja se predstavlja brojem. Broj bita koji se koristi za opis boje naziva se dubina boje. Za svaki piksel se mora memorisati njegova boja. Brojevi boja piksela se memorišu prema određenom pravilo. Isto pravilo se mora koristiti i kad se očitavaju brojevi iz memorije za prikaz slike tj. pri rekonstrukciji slike

Za prikaz većeg broja boja neophodan je veći memoriski prostor. Primjeri dubina boje tj broj bita kojima se prikazuju boje.

Dubina boje /bit/

Broj boja koje se mogu prikazati

1

nula ili jedan 2

4

16

8

256

16

(216) 64 K

24

(224) 16 M

32

(232) 4 G

Index