abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Aplikacije /APPLICATIONS/

 

Grafički alat koji se preporučuje početnicima je PAINT.

BMP je ekstenzija dokumenta kreiranog u PAINT aplikacije.

BMP nije kompresovan format

Jedna od najboljih aplikacija za editivanje slika je Photoshop.

Vrste grafičkog prikaza mogu biti: vektorski i rasterski.

 

COREL DRAW je aplikacija koja koristi vektorski oblik predstavljanja slika.

Index