abc Računarska grafika /COMUTER GRAPHICS/
OSMOSMJERKA 1_1 /WORD SEARCH/

 


Izbor-označavanje riječi, postupak:

  1. Klik na prvo slovo riječi (postaje pozadina sivo-plava).
  2. Prevlačenje preko riječi /DRAG & DROP/.
  3. Klik na posljednje slovo (pozadina riječi postaje sivo-plava).
4. Štampač /PRINTER/ dot DOTS PER INCH štampač PRINTER CMYK
5. Aplikacije /APPLICATIONS/ PAINT BMP PHOTO SHOP COREL DRAW  
6. Formati fajlova i kompresija /FILE TYPES & COMPRESSION/ PDF JPG GIF kompresija tip fajla
7. GIF i JPEG formati transparentan animiran      

Index