Dijagram /CHART/
Promijena izgleda dijalgrama

 

Promijena izgleda dijalgrama, postupak:

  1. Označimo dijagram;
  2. Klik na Change Chart Type dugme;
  3. Izabrati novi izgled dijagrama.
  4. Kraj.

 Index