Dijagram /CHART/
Promijena podataka u dijagramu

 

Promijena podataka u dijagramu, postupak:

  1. Za promjenu i dodavanje podataka u dijagramu kliknuti na dugme Select Data;
  2. Kraj.

 Index