Dijagram /CHART/
Promijena boja u dijagramu

 

Promijena boja u dijagramu, postupak:

  1. Za promijenu boje u dijagrama izabrati boju u Chart Styles;
  2. Kraj.

 Index