Dijagram /CHART/
Kreiranje dijagrama /CREATE CHART/

Prikazivanje podataka u dijagramu je jednostavan.

Kreiranje dijagrama /CREATE CHART/, postupak:

  1. Označiti kolone koje ┼żelimo prikazati u dijagramu;
  2. Klik na Charts dugme;
  3. Izabrati Izgled dijagrama
  4. Kraj.

 Index