Otvaranje i zatvaranje MICROSOFT EXCEL-a /OPENING AND CLOSING MICROSOFT EXCEL/
Startanje EXCEL aplikacije dvostruki klik na ikonu dokumenta /START EXCEL - DOCUMENT ICON/

Aplikacije EXCEL se starta i dvostruki klik na ikonu dokumenta /EXCEL - DOCUMENT ICON/ .

Po otvaranju prozora EXCEL otvara se i dugme EXCEL aplikacije u u liniji poslova /TASK BAR/. Ovo dugme nestaje kad se zatvori prozor.

Startanje EXCEL aplikacije dvostruki klik na ikonu dokumenta /START EXCEL - DOCUMENT ICON/, postupak:

  1. DESKTOP;
  2. Dvostruki klik na ikonu dokumenta EXCELa ;
  3. EXCEL prozor se otvara;
  4. Pojavlju se dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  5. Kraj.

Sa otvaranjem EXCEL prozora na DESKTOP-u otvara se novi radni list po imenu BOOK1, sa tri radna lista (Sheet1, Sheet2 i Sheet3). Sheet1 je aktivan.

Otvaranje i zatvaranje MICROSOFT EXCEL-a /OPENING AND CLOSING MICROSOFT EXCEL/    Index