MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Zatvaranje meni prečice dugmeta apliakcije /SHORTCUT MENU APPLICATION BUTTON - CLOSE ITEM/

EXCEL prozor se može zatvoriti izborom CLOSE opcije u meniju prečice /SHORTCUT MENU/ dugmeta aplikacije /APPLICATION BUTTON/. Klikom na desnog tastera miša na dugmetu aplikacije /APPLICATION BUTTON/ pojavljuje se meni prečice i izabraati CLOSE opciju. Pri zatavaranju EXCEL prozora nestaje dugme aplikacije iz linije poslova .

Zatvaranje meni prečice dugmeta apliakcije /SHORTCUT MENU APPLICATION BUTTON - CLOSE ITEM/, postupak:

  1. Posaviti pokazivač miša na dugmetu aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  2. Klik na desnu tipku miša.
  3. Pojavljuje se meni prečice.
  4. Izabrati CLOSE opciju.
  5. Zatavara se prozor aplikacije.
  6. Nestaje dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  7. Kraj.

Index