MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Zatvaranje: meni prečice naslovne linije /SHORTCUT MENU TITLE BAR - CLOSE item/

EXCEL prozor se može zatvoriti izborom CLOSE opcije u meniju prečice /SHORTCUT MENU/ naslovne linije /TITLE BAR/. Klikom na desnog tastera miša na naslovnu liniju /TITLE BAR/ pojavljuje se meni prečice i izabraati CLOSE opciju. Pri zatavaranju EXCEL prozora nestaje dugme aplikacije iz linije poslova .

Zatvaranje: meni prečice naslovne linije /SHORTCUT MENU TITLE BAR - CLOSE item/, postupak:

  1. Posaviti pokazivač miša na naslovnu liniju /TITLE BAR/
  2. Klik na desnu tipku miša.
  3. Pojavljuje se meni prečice.
  4. Izabrati CLOSE opciju.
  5. Zatavara se prozor aplikacije.
  6. Nestaje dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  7. Kraj.

Index