MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
DROP DOWN meni

Pojedini alati /TOOLS/ u RIBBON-u imaju padajući meni za dopunske mogućnosti. Klikom na dugme sa strelicom se otvara padajući meni /DROP DOWN/ meni .

Otvaranje padajućeg /DROP DOWN/ menija iz trake /RIBBON/-a, postupak:

  1. Klik na dugme ;
  2. Otvara se DROP DOWN meni ;
  3. Izabrati opciju;
  4. Kraj.

Index