MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Linija formula /FORMULA BAR/

Ako je linija formula uključena /FORMULA BAR/ tad se pojavljuje dio prozora kao na slijedećoj slici:Slika 1. FORMULA BAR


Linija formula se sastoji od:

  • Polja imena ćelije /NAME BOX/ (Lijevi dio linije formula) Oznaka aktivne ćelije se pojavljuje u ovom polju (u ovom slučaju je to B3);
  • Dugmad linije formula (Srednji dio linije formula);
  • Polje formula /FORMULA BOX/ (Desni dio linije formula) - korisiti se za unos podataka i formula u ćeliju. Ovo polje prikazuje sadržćaj ćelije i u njemu se može upisivati sadržaj ćelije kao podatak ili formula.


Ako je linija formula nije prikazana tad se treba izvršiti slijedeću proceduru za pojavljivanje linije formula.
Ako se sadržaj upisuje direktno u ćeliju za vrijeme upisa ili promjene istovremeno sa promjenom u ćeliji prikazuje se promjena u polju formula /FORMULA BOX/.

Promjena veličine polja formula /RESIZABLE FORMULA BAR/ Kad editujete formule, tekst itd koje su duže od trenutne velićine polja formula možete promjeniti visinu jednostavno:

  1. Kliknuti na polje formula /FORMULA BAR/;
  2. DRAG AND DROP dolju ivicu polje formula /FORMULA BAR/;

Prikaz linije forumula se bira iz VIEW TAB-a >>

Index