MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u

Excel 2010 kao i ostale aplikacije u OFFICE 2010 komande su organizovane u traku /RIBBON/. Podijeljeni su u TAB-ove prema slićnosti aktivnosti. Klikom na TAB bira se.

ribbon svi tabovi

Izbor TAB-a u traci /RIBBON/-u, postupak:

  1. Klik na TAB;
  2. Otvara se željeniTAB;
  3. Kraj.

Traka /RIBBON/   Index