MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Prikaz radnog lista bez RIBBON-a

Za unos i pregled podataka korisno je da ima prikaz bez trake /RIBBON/-a. Zato se mo┼że koristiti prikaz samo tabele bez trake /RIBBON/-a.

Prikaz radnog lista bez RIBBON-a, postupak:

  1. Pritisnuti istovremne na tastaturi tastere ;
  2. Traka /RIBBON/ minimiziran - Prikaz tabele bez trake /RIBBON/;
  3. Pritisnuti istovremne na tastaturi tastere ;
  4. Prikaz tabele sa trakom /RIBBON/;
  5. Kraj.

* Napomena: Ponovni prikaz trake je klikom na dugme RESTORE (gore desno u prozoru) restore.

Traka /RIBBON/   Index