MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Skrol traka /SCROLL BAR/

Ako se svi podaci iz jednog radnog lista /WORKSHEET/ ne mogu prikazati na jednom ekranu pojavljuje se skrol traka /SCROLL BAR/. Može biti horizontalna skrol traka /HORIZONTAL SCROLL BAR/ i vertikalna skrol traka /VERTICAL SCROLL BAR/. Izbor dijala dokumenta koji se prikazuje se bira klizačem, dugmetom i poljem skrol trake vidi sliku 1.:Slika 1. Dijelovi skrol trake /SCROLL BAR/

 

Prikaz korištenja skrol trake, postupak:

  1. Klik na klizač skrol trake;
  2. DRAG AND DROP;
  3. Pri prikazu željenog dijela pustiti tipku miša;
  4. Kraj.

Index