abc Microsoft EXCEL 2010 - Parametri stranice
Izbor parametara pozadine /BACKGROUND/

 

Izbor pozadine /BACKGROUND/, postupak:

  1. PAGE LAYOUT TAB;
  2. BACKGROUND dugme;
  3. Izabrati folder u kojem je slika snimljena;
  4. Izabrati sliku;
  5. Klik na dugme INSERT;
  6. Kraj.

Parametri stranice   Index