Upis podataka - linija formula /DATA ENTRY FORMULA BAR/

Korisnik može podatke unosti i u liniji formula pri čemu bira ćeliju.

Upis podataka - linija formula /DATA ENTRY FORMULA BAR/, postupak:

  1. Klik u ćeliju u koju želimo upisati sadržaj
  2. Klik u liniju formula /FORMULA BAR/,
  3. Otkucati sadržaj na tastaturi.
  4. Za drugu ćeliji ponoviti korake 1-3,
  5. Na kraju pritisnuti tipku ENTER.
  6. Kraj.

Upis i brisanje podataka /DATA ENTRY/    Index