Tip podataka - datum /DATA TYPE-DATE/

Datum se prihvata od 1900 godine. Godine prije 1900. se prihvataju kao tekst. Datum treba pisati u formi datuma da bi se prihvatio kao tip podataka datum.

Tip podataka - datum /DATA TYPE-DATE/, postupak:

  1. Datum /DATE/.
  2. Kraj.

Tip podataka - datum /DATA TYPE-DATE/, postupak:

  1. Datum /DATE/.
  2. Godine prije 1900. se prihvataju kao tekst.
  3. Kraj.

Napomena o tasterima tastature:
    Pritiskom na TAB taster mijenja se aktivna ćelija /ACTIVE CELL/ - i prelazi na slijedeću ćeliju.
    Pritiskom na ENTER taster se završava unos podataka u ćeliju i završava promjena sadržaja aktivne ćelije /ACTIVE CELL/.
     Tasteri sa stralicama se koriste da promjene aktivnu ćeliju /ACTIVE CELL/.

Upis i brisanje podataka /DATA ENTRY/    Index