abc Microsoft EXCEL 2010 - Ćelija /CELL/
Brisanje sadržaja ćelije u FORMULA BAR-u - BACKSPACE taster

Brisanje sadržaja ćelije se može izvesti i u FORMULA BAR-u tasterom BACKSPACE sa tastature .

Brisanje sadržaja ćelije u FORMULA BAR-u - BACKSPACE taster, postupak:

  1. Označiti ćeliju u kojoj želimo obrisati tekst ;
  2. Klik u FORMULA BAR-u;
  3. Na tastaturi pritisnuti BACK SPACE taster ;
  4. Klik na dugme potvrde u liniji forumula FORMULA BAR-u;
  5. Kraj.

Index