abc Microsoft EXCEL 2010 - Upis sadržaja u ćeliju
Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju

 

Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju, postupak:

  1. Označiti ćeliju;
  2. Otukucati željeni tekst;
  3. Klik na u Formula baru;
  4. Kraj.

Index