abc Microsoft EXCEL 2010 - Ćelija /CELL/
Potvrda upisa sadržaja

Na kraju upisa sadržaja u ćeliju izvodi se potrvrda upisa sadržaja klikom na dugme potvrde u linijie formula /FORMULA BAR/.

Potvrda upisa sadržaja , postupak:

  1. Označiti ćeliju za upis teksta;
  2. Otkucati tekst;
  3. Dugme potvrde u FORMULA BAR-u;
  4. Kraj.

Index