abc Microsoft EXCEL 2010 - Ćelija /CELL/
Promjena sadržaja u samoj ćeliji

Promjena sadržaja ćeliju se može izvesti direktnim kucanjem podataka sa tasture. Prvo se izabere aktivna ćelija dvostrukim klikom na ćeliju. Zatim mijenja teksta kao u svakom tekst procesoru. Na kraju se pritisne tipka ENTER ili klikne na dugme potvred u FORMUL BAR-u.

Promjena sadržaja u samoj ćeliji , postupak:

  1. Označiti ćeliju u kojoj želimo mjenjati tekst;
  2. U smoj ćeliji promjeniti tekst;
  3. Za brisanje znaka lijevo od kurosa koristi se BACKSPACE taster na tatsturi ;
  4. Klik na dugme potvrde u FORMULA BAR-u;
  5. Kraj.

Index