Radni list /WORKSHEET/
Brisanje radnog lista /DELETE WORKSHEET/

Brisanje radnog lista /DELETE WORKSHEET/, postupak:

  1. Klik desnim tasterom miša na željeni WORKSHEET TAB radnog lista (koji se briše);
  2. Otvara se menu prečice;
  3. DELETE WORKSHEET opcija;
  4. Upozorenje da se trajno briše radni list /WORKSHEET/.
  5. OK dugme za potvrdu brisanja
  6. Nestaje radni list;
  7. Kraj.

Radni list /WORKSHEET/    Index