Radni list /WORKSHEET/
Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/

Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/, postupak:

  1. Klik na dugme /BUTTTON/ linijE radnih listova /WORKSHEET BAR/.
  2. Funkcije dugmadi su dole prikazana.
  3. Kraj.

O p i s : dgumad linije radnih listova:

Prvi radni list

Prethodni radni list

Slijedeći radni list

Poslednji radni list

Radni list /WORKSHEET/    Index