ROW
Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/

Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/ , postupak:

  1. Izabrati zaglavlje - dugme reda (1, 2, 3,..., );
  2. Postaviti pokazivača miša između dva dugmenta zaglavlja reda;
  3. Pokazivač miša mijenja izgleda linija sa dvije strelice;
  4. DRAG AND DROP, pritisnuti primarnu tipku miša i povlačiti miš do željene veličine reda.
  5. Kraj.

Row    Index