Radni list /WORKSHEET/ i Kolona/red
Brisanje radnog lista - desni klik /RIGHT CLICK/

Brisanje radnog lista /WORKSHEET/ u EXCEL-u izvodite pažljivo i provjeriti da li ste sigurni u odluci.

Brisanje radnog lista - desni klik /RIGHT CLICK/, postupak:

  1. Označiti radni list koji želimo obrisati;
  2. Desni klik na TAB radnog lista koji brišemo;
  3. Otvara se meni prečice /SHORTCUT/ meni;
  4. Izabrati opciju DELETE;
  5. Kraj.

Radni list /WORKSHEET/    Index