abc Microsoft EXCEL 2010 - Radni list/WORKSHEET/i Kolona/red
Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT WORKSHEET dugme

Dodavanje radnog lista /WORKSHEET/ u je olakšano jer sa dugmetom za dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET BUTTON/.

Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT WORKSHEET dugme, postupak:

  1. Klik na dugme dodavajne radnog lista /INSERT WORKSHEET BUTTON/;
  2. EXCEL dodaj novi radni list.
  3. Kraj.

Radni list /WORKSHEET/    Index