abc Microsoft EXCEL 2010 - Radni list /WORKSHEET/ - Promjena imena radnog lista
Promjena imena radnog lista - desni klik /RENAME WORKSHEET/ - RIGHT CLICK

Excel 2010, kao i ranije verizije ove aplikacije, dozvoljava da se mijenja ime radnog lista. Prikazana je promjena imena radnog lista iz menija prečice /SHORTCUT MENU/.

promjena_imena_07

Promjena imena radnog lista - desni klik /RENAME WORKSHEET/ - RIGHT CLICK, postupak:

  1. Označiti radni list koji želimo mijenjati ;
  2. Desni klik;
  3. Otvara se meni prečice;
  4. Izabrati opciju RENAME;
  5. Upisati novo ime radnog lista;
  6. Pritisnuti tipku ENTER;
  7. Kraj.

Radni list /WORKSHEET/    Index