Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora 2

Parametri poravnanja se u EXCEL-u podešavaju i iz FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora. Pojedine grupe u traci /RIBBON/-u imaju strelicu . Klikom na ovu strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a otvara se FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozor.

Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora 2, postupak:

  1. Upisati željeni tekst;
  2. Klik na dugme da bi se prikazali parametru grupe NUMBER, HOME TAB, trake /RIBBON/-a;
  3. Otvra se FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozor;
  4. Odabrati željene parametre;
  5. Kraj.
'

Uređenje podataka u ćeliji     Index