Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora

Formatiranje teksta - izbor orijentacije u Excel 2010 se može izvesti i FORMAT CELLS dijalog prozora. Iz RIBBON-a, HOME tab u ALIGNMENT grupi se klikom na dugme otvara se dijalog prozor sa pljem za izbor orijentacije:

Opis izgleda stranice:

formatiranje_teksta_iz_format_cells_dijalog_prozora_09

Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora, postupak:

  1. Upisati željeni tekst;
  2. U RIBBON-u, HOME TAB, ALIGNMENT grupa;
  3. Klikom na dugme sa strelicom otvara se dijalog prozor /FORMAT CELLS/;
  4. ALIGNMENT tab u FORMAT CELLS dijalog prozoru;
  5. Izabrati željene smjer ispisa;
  6. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Poravnanje /ALIGNMENT/    Index