Dodatak /APPENDIX/
Povećanje broja decimalnih mijesta /INCREASE DECIMAL/

Povećanje broja decimalnih mijesta /INCREASE DECIMAL/ , postupak:

  1. Označiti ćeliju (grupu celija);
  2. Klik na dugme Povećaj broja decimalnih mijesta /INCREASE DECIMAL/ ;
  3. Računar povećava broj decimalnih mijesta;
  4. Kraj.

   Index