Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Izbor boje fonta iz trake /RIBBON/

Korisnik može da bira boju fonta iz HOME TAB klikom na dugme .

Izbor boje fonta iz trake /RIBBON/, postupak:

  1. Selektovati željene ćelije;
  2. HOME TAB;
  3. FONT COLOR dugme - strelica padajućeg menija;
  4. Odabrati željenu boju slova;
  5. Izpisati željeni tekst;
  6. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Index