Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Datum /DATE/

Opis izgleda stranice:

Datum /DATE/, postupak:

  1. Otvoriti Format CELLS;
  2. Odabrati opciju NUMBER/DATE;
  3. Podesiti željene parametre;
  4. Izbor ćelije;
  5. Otkucati željeni datum;
  6. Kraj.

Index