Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Šrafure ćelije /PATTERN STYLE/ - meni prečice /SHORTCUT MENU/

 

Šrafure ćelije /PATTERN STYLE/ - meni prečice /SHORTCUT MENU/, postupak:

  1. Označiti grupu ćelija;
  2. Desni klik /RIGHT CLICK/ ;
  3. Otvara se meni prečice ;
  4. FORMAT CELLS opcija;
  5. FORMAT CELL dijalog prozor.
  6. FILL TAB;
  7. PATTERN STYLE padajuća lista;
  8. Odabrati šrafuru;
  9. Kraj.

Index