Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Izbor tipa okvira - FORMAT CELLS dijalog prozor

Opis izgleda stranice:

Izbor tipa okvira - FORMAT CELLS dijalog prozor, postupak:

  1. Označiti grupu ćelija;
  2. HOME TAB;
  3. BORDERS dugme strelica;
  4. MORE BORDERS opcija;
  5. Format cells Border dijalog prozor se pojavljuje;
  6. Odabrati željene parametre okvira;
  7. Kraj.

Index