Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Izbor tipa okvira BORDERS dugme

 

Izbor tipa okvira BORDERS dugme, postupak:

  1. Označiti grupu ćelija;
  2. HOME TAB;
  3. BORDERS dugme strelica;
  4. Odabrati željene parametre okvira;
  5. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Index