Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB

Izgled fonta /FONT TYPEFACE/ je bitan u izgledu dokumenat. Može se mijenjati iz FONT padajuće list (FONT grupa u HOME TAB u RIBBON-u ) izborom željenog fonta klikom na ime u FONT padajućoj listi.


Slika 1. Primjer spisak fontova.

Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB, postupak:

  1. Izabrati tekst;
  2. HOME TAB;
  3. Kliknuti na strelicu u FONT padajuća lista ;
  4. Otvara se padajući lista;
  5. Izabrati željeni font u padajućem meniju;
  6. Font u izbranoj ćeliji se mijenja;
  7. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Font    Index