Functions
Funkcija prosjek /AVERAGE/

Funkcija AVERAGE izračunava količnik između sume svih članova i broja članova.

 
Slika 1. Funkcija prosjek /AVERAGE/

Primjeri:

Sadržaj ćelije /CONTENT IN THE CELLS/

Prosjek /AVERAGE/

2 3

2.5

1 2 3 4 5

3

5 6 7 8

6.5

Funkcija prosjek /AVERAGE/, postupak:

  1. Izabrati ćelije;
  2. Klik na dugme dodavanja funkcija /INSERT FUNCTION/ .
  3. Izabrati AVERAGE.
  4. Odrediti područje.
  5. Kraj.

Functions    Index