Functions
Najveća vrijednost /MAX/

Funkcija MAX nalazi i ispisuje najveću vrijednost u selekovanoj grupi ćelija. Funckija MAX je statistička funkcija.


Slika 1. Najveća vrijednost /MAX/

Najveća vrijednost /MAX/, postupak:

  1. Izabrati ćeliju za ispis najveće vrijednosti.
  2. Klik na dugme dodavanja funkcija /INSERT FUNCTION/ .
  3. STATISTICAL opcija u padajučoj listi kategorija.
  4. Izabrati MAX funkciju.
  5. OK dugme
  6. Odrediti područje (skupina ćelija).
  7. OK dugme
  8. Kraj.

Functions    Index