Functions
Slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/

Funkcija RAND (RANDOMIZE) ispisuje slučajnu vrijednost u intervalu 0-1. Za promjenu opsega može se koristiti keficijent. Funckija RAND je MATH & TRIG funkcija..


Slika 1. Slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/

Slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/, postupak:

 1. Izabrati ćeliju za ispis slučajne vrijednosti.
 2. Klik na dugme dodavanja funkcija /INSERT FUNCTION/ .
 3. MATH & TRIG opcija u padajučoj listi kategorija.
 4. Izabrati RAND funkciju.
 5. OK dugme
 6. Odrediti područje (skupina ćelija).
 7. OK dugme
 8. Dodati koeficijent 10* za izračuanvanje RAND,
 9. Koristeći marker popune /FILL MARKER/ promjenu izvesti na ostalim ćelijama.
 10. Sve vrijednosti su u intervalu od 0 do 10.
 11. Kraj.

Functions    Index