Functions
Redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/

Funkcija RANK redni broj u listi izabranih /SELECTED/ vrijednosti. Polje ORDER odlučuje opadajući (vrijednost 0 ili prazno) rastući (vrijednost 1). Funckija RANK je statistička funkcija.


Slika 1. Redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/

Redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/, postupak:

  1. Izabrati ćeliju za ispis slučajne vrijednosti.
  2. Klik na dugme dodavanja funkcija /INSERT FUNCTION/ .
  3. STATISTICL opcija u padajučoj listi kategorija.
  4. Izabrati RANK funkciju.
  5. OK dugme
  6. Za promjenu redolijeda otvoriti ćeliju.
  7. OREDER polje upisati 0 ili prazno za opadajući redoslijed.
  8. OK dugme
  9. Kraj.

Functions    Index